آسیا پهناورترین و پرجمعیت ترین قاره کره زمین است که 8.7%از مساحت سطح زمین و 30% از مساحت خشکی های کره زمین و 60% جمعیت کره زمین را تشکیل می دهد.

آسیا و اروپا با یکدیگر خشکی بزرگ اوراسیا را تشکیل می دهند. این قاره از شمال به اقیانوس منجمد شمالی و از جنوب  به اقیانوس هند و از شرق به اقیانوس آرام و از غرب به دریای مدیترانه و بخش میانی روسیه کشیده شده است. قاره آسیا آثاری از قدیمی ترین تمدن های روی کره زمین را در خود دارد.

به طورمثال تمدن بین النهرین جزو قدیمی ترین تمدن های دنیاست. و سومری ها که در جنوب بین النهرین بودند جزو اولین کسانی بودند که از فنون برای ساخت ابزار بهره گرفتند. طبق افسانه های سومری آنها از خلیج فارس به سومر وارد شده بودند، همچنین امپراطوری چین و ژاپن و ایران تاریخ و تمدن و هنرهایشان و تمدن هند و هندو ها و... همه و همه موجب شده اند این قاره توجه همگان را از سراسر دنیا به خود جلب کند.

علاوه بر فرهنگ و تمدن آسیا که بسیار بحث گسترده ای است این قاره لنداسکیپ های بسیار و ساحل های زیبا مخصوصا اطراف (Chilca) که شامل چندین ساحل با وسعت حدود 64 کیلومتر است، انواع مختلف آب و هوا در قاره آسیا وجود دارد، ازمعتدل و بارانی گرفته تاخشک وگرم در بیابان ها سرد در روسیه و منطقه های استوایی.