از کوه های مرتفع تا صخره های شفاف و مخفیگاه دزدان دریایی ، به سواحل شن و ماسه ، کارائیب دارای جذابیت های متنوع است!این جزیره با رنگ های زیادی که از خاک و گیاهان و کوه هایش گرفته ، به عنوان بهشتی تعریف می شود که شکارچیان پیوسته به دنبالش بوده اند.

ساکنان این جزیره منطقه ای کمتر از 10% مساحت این جزیره را اشغال کرده اند و اکثر قسمت هایش بکر و دست نخورده باقی مانده است.اقیانوس آبی و شفاف که مرجان ها  رنگی و ماهی های زیبا در آن به وضوح مشخص هستندو جنگل های خیره کننده و البته کمی ترسناکش ، شما را محسور می کند و می توانید به عنوان یک ماجراجو به گردش در امرالد و چیدن انواع گل های رنگی و زیبا ، مشغول شوید.

توصیفاتی که از این جزیره می توانیم برایتان بگوییم ، تماما رویایی و رومانتیک هستند چون اینجا همانند بهشتی بر روی زمین است که شما تنها با تهیه کردن یک بلیط ،می توانید از نزدیک لمسش کنید.