در این گالری انواع هنرهای نروژی وجود دارد بنابراین این گالری به تمام هنردوستان که به ترومسو سفر می کنند ، پیشنهاد می شود .مجموعه ای غنی از نقاشی ها و مجسمه های هنرمند های نروژی در این مکانن جمع آوری شده اند  . (بازدید از این گالری رایگان است)