مدارک لازم جهت دریافت ویزای تحصیلی ترکیه

تمام افرادی که قصد اقامت بیشتر از ۹۰ روز در ترکیه دارند، می‌بایست یکی از مجوز های اقامت زیر را دریافت نمایند:

  • اجازه اقامت دانشجویی
  • اجازه اقامت کوتاه مدت
  • اجازه اقامت طولانی مدت
  • اجازه اقامت خانوادگی
  • اجازه اقامت بشر دوستانه

ویزای توریستی: این ویزا بر اساس اینکه از چه کشوری به ترکیه سفر می‌کنید متفاوت است، در مورد ایران شما می‌توانید بدون اقدام برای ویزا به مدت ۹۰ روز به قصد گردشگری در ترکیه بمانید اما در این مدت حق تحصیل و کار ندارید.

ویزای تجاری: این ویزا برای مواردی که قصد شرکت یا برگزاری یک رویداد تجاری مانند سخنرانی یا جلسه کاری واقع در ترکیه را دارید کاربرد دارند، که برای دریافت این ویزا کارفرمای شما باید بتواند نامه و اسناد اداری لازم را تهیه کند.

ویزای کاری: همزمان با اقدام شما در سفارت ترکیه برای دریافت ویزای کاری کارفرمای شما در ترکیه باید اسناد و فرم های لازم را به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال کند. پس از آن درخواست ویزای کار و مجوز کار به صورت هم زمان آغاز می‌شود و می‌تواند تا ۹۰ روز زمان ببرد. پس از تایید درخواست شما هزینه های مربوط به مجوز کار و ویزای کاری را پرداخت میکنید و به ترکیه سفر می‌کنید. از رسیدن به ترکیه ۳۰ روز فرصت دارید که درخواست مجوز اقامت بدهید و قبل از شروع کارتان، هر سه مجوز را نیاز دارید.