مدارک مورد نیاز

اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار
اصل شناسنامه
یک قطعه عکس 5.4/4 پشت زمینه سفید
کپی ازتمام صفحات شناسنامه ترجمه شده
گواهی اشتغال به کار با ذکر حقوق و موافقت با مرخصی یا جواز کسب ، تمکن و پرینت حساب با موجودی (حداقل) 50 میلیون تومان

ثبت درخواست

زمان تحویل و نرخ ویزا

نوع ویزا زمان تحویل قیمت
۱۴ روزه توریستی ۱۰ روز کاری ۵۹۰ دلار