مدارک مورد نیاز

اصل پاسپورت با حداقل ۷ ماه اعتبار
کپی صفحه اول و دوم شناسنامه
کپی کارت ملی
دو قطعه عکس
مانده حساب بانکی به ازای هر نفر ۱۰ میلیون به لاتین

زمان تحویل و نرخ ویزا

نوع ویزا زمان تحویل قیمت
ویزای۱ ماهه توریستی عادی ۷ روز کاری ۵۳ دلار
ویزای۱ ماهه توریستی فوری ۲ روز کاری ۱۱۵ دلار