مدارک مورد نیاز

اصل پاسپورت
یک قطعه عکس
بیمه

ثبت درخواست
نوع ویزا زمان تحویل قیمت
۱۰ روزه توریستی ۴ روز کاری ۹۰ درهم
۱ ماهه توریستی ۴ روز کاری ۲۷۰ درهم