مدارک مورد نیاز

اصل پاسپورت
2 قطعه عکس 4*3

زمان تحویل و نرخ ویزا

نوع ویزا زمان تحویل قیمت
یک ماهه توریستی 4 روز کاری 48 دلار