مدارک مورد نیاز

اصل پاسپورت
یک قطعه عکس
بیمه

ثبت درخواست

زمان تحویل و نرخ ویزا

نوع ویزا زمان تحویل قیمت
۱ ماهه الکترونیک عادی 3 تا 4 روز کاری ۲۶ دلار
۱ ماهه الکترونیک فوری ۳ ساعته ۵۶ دلار
۱ ماهه توریستی لیبل دار ۷ روز کاری ۳۵ دلار
۱ ماهه تجاری ۱۰ روز کاری ۲۱۰ دلار
۳ ماهه تجاری ۱۰ روز کاری ۲۳۰ دلار
۱ ساله ۹۰ روز اقامت ۱۰ روز کاری ۸۲۰ دلار
۱ ساله ۱۸۰ روز اقامت ۱۰ روز کاری ۹۲۰ دلار