مدارک مورد نیاز

اصل پاسپورت
یک قطعه عکس
بیمه

ثبت درخواست
نوع ویزا زمان تحویل قیمت
۱ ماهه توریستی با مصاحبه ۷ روز کاری ۵۸ دلار
۱ماهه توریستی بدون مصاحبه ۷ روز کاری ۱۱۵ دلار