مدارک مورد نیاز

اصل پاسپورت
فرم اطلاعات فردی
ترجمه شناسنامه
ترجمه مدارک شغلی
ترجمه سند ازدواج
مدارک تمکن مالی
دعوتنامه و مشخصات فرد دعوت کننده ، رزرواسیون هتل
عکس 4.5*3.5 (یک عدد)

ثبت درخواست

زمان تحویل و نرخ ویزا

نوع ویزا زمان تحویل قیمت
توریستی / تضمینی افراد 1 تا 4 سال 800 دلار آمریکا
توریستی / تضمینی افراد 4 تا 14 سال 1200 دلار آمریکا
توریستی / تضمینی بزرگسال 1600 دلار آمریکا
توریستی / نرمال 420 دلار آمریکا
توریستی / نرمال از نفر دوم به بعد 380 دلار آمریکا
توریستی / نرمال افراد زیر 14 سال 330 دلار آمریکا
دانشجویی و فرصت مطالعاتی 600 دلار آمریکا

کانادا - برای کسانی که در 10 سال  اخیر انگشت نگاری داشتند یا ریجکت شدن

نوع ویزا زمان تحویل قیمت
توریستی / تضمینی افراد 1 تا 4 سال 800 دلار آمریکا
توریستی / تضمینی افراد 4 تا 14 سال 1200 دلار آمریکا
توریستی / تضمینی بزرگسال 1500 دلار آمریکا
توریستی / نرمال 335 دلار آمریکا
توریستی / نرمال از نفر دوم به بعد 335 دلار آمریکا
توریستی / نرمال افراد زیر 14 سال 330 دلار آمریکا