مدارک مورد نیاز

اصل پاسپورت
2 قعطه عکس 4*3
پرینت مانده حساب حداقل 20 میلیون تومان به لاتین
کپی اول شناسنامه صفحه اول و دوم
کپی ویزای قبلی (در صورت وجود)
گواهی شغلی معتبر
چک ضمانت بازگشت از سفر 10 میلیون تومان

ثبت درخواست

زمان تحویل و نرخ ویزا

نوع ویزا زمان تحویل قیمت
یک هفته ای یکبار ورود 15 روز کاری
دو هفته ای یکبار ورود 15 روز کاری
یکماه دوبار ورود 15 رو کاری