مدارک مورد نیاز

اسکن پاسپورت
چک تضمین شده بانکی ۱۰ میلیون تومان
کپی شناسنامه و کارت ملی
یک قطعه عکس 3*4

ثبت درخواست
نوع ویزا زمان تحویل قیمت
۱ ماهه توریستی ۷ روز کاری ۳۲۰ درهم