مدارک مورد نیاز

اصل پاسپورت
1 قطعه عکس 4*3
تکمیل فرم مربوطه
مشخصات پرواز و نام هتل محل اقامت در قزاقستان
رزرو بلیط و ارایه برنامه سفر
تاریخ شروع پرواز (تاریخ سفر)
در ویزای سه ماهه در هر بار ورود 30 روز اجازه اقامت داد

زمان تحویل و نرخ ویزا

نوع ویزا زمان تحویل قیمت
یک ماهه توریستی عادی ۱۵۰ روز کاری ۱۵۰ دلار
یک ماهه توریستی فوری ۱۰ روز کاری ۱۷۰ دلار
یک تجاری عادی ۱۵ روز کاری ۲۳۰ دلار
۶ماهه مولتی ۱۵ روز کاری ۲۷۰ دلار
ترانزیت سینگل ۵ روز کاری ۵۰ دلار
ترانزیت دبل ۵ روز کاری ۱۲۰ دلار