مدارک مورد نیاز

ترجمه مدارک شناسایی
ترجمه سند ازدواج
عکس 4.5*3.5 (2 عدد)
مدارک اشتغال ، مرخصی و تآمین اجتماعی
مدارک مالی ، گردش حساب ، اسناد ملکی
رزرواسیون هتل
گواهی تحصیل برای دانشجویان و دانش آموزان

مدارک لازم برای ویزای دانشجویی

شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت، سند ازدواج
نامه پذیرش دانشگاه ، COE رسمی دانشگاه
بیمه دانشجویی
مدارک مربوط به هماهنگی خوابگاه یا محل اقامت دانشجو
مدارک اشتغال ، تامین اجتماعی
رزومه کاری و تحصیلی
کلیه مدارک تحصیلی متقاضی از دوره دیپلم
مدرک زبان ارائه شده به دانشگاه
گواهی عدم سوءپیشینه
حساب بانکی متقاضی یا ساپورت کننده متقاضی

ثبت درخواست

زمان تحویل و نرخ ویزا

نوع ویزا زمان تحویل قیمت
ثبت نام ویزا توریستی / تفریحی 500 دلار
ویزا تضمینی توریستی / تفریحی 1000 دلار
دانشجویی 850 دلار