مدارک مورد نیاز

اسکن رنگی پاسپورت وعکس مهمان
اسکن شناسنامه و کارت ملی میزبان

زمان تحویل و نرخ ویزا

نوع ویزا زمان تحویل قیمت
یک ماه توریستی 10 روز کاری
یک ماه تجاری 10 روز کاری